Rekenen

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

blokjes met tafels

Voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo gelden de volgende eindniveaus:

  • basisonderwijs: niveau 1F;
  • vmbo , mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F;
  • havo en mbo-4: niveau 3F;
  • vwo: rekenen niveau 3F en taal niveau 4F.

“Leren bij Annemiek” helpt je graag om jouw rekenniveau te verbeteren.

rekenen